Nyheter

Hamnallians för industriföretag

Många hamnar har utvecklats för att bilda en koalition av handel och industri i Storbritannien. Syftet är att samordna politiken till förmån för hela landet. Internationella hamnförbundet har fördelen av att vara den största föreningen, med ett bra jobb med att hålla dem alla i linje. Och för att det är väl belönad.

Så de människor som har arbetat för Internationella Hamnalliansen, de verkar arbeta mycket hårt och är mycket erfarna. Hamnalliansens makt kommer från en organisation som kallas ”Hamn- och färjebolaget” eller PFC. Alla regler som fastställts av Hamnalliansen måste följas av PFC. Så om Hamnalliansen beslutar sig för att ändra sina regler kommer den att stifta sina egna lagar som innebär att andra organisationer inte kommer att kunna följa sina regler också. Det skulle vara en farlig position att befinna oss i.

Fungerade hamnsystem

Vi behöver PFC för att skydda det nationella intresset i hamnen. Det innebär landets lagar, lagarna om det gemensamma bästa och den gemensamma jämlikheten. De är där för att stoppa något land från att dominera hamnen. Hamnalliansen måste se till att PFC inte övermanna ut dem. Det är en farlig position att befinna sig i. Därför tror jag att hamnfacken skulle kunna bidra till att få upp kommunikationslinjerna mellan Hamnalliansen och PFC. Det är så fartygen och hamnarna drivs av Hamnalliansen. ThePort och Branschorganisationer är en del av Alliansen. Men det är rimligt att säga att om PFC-reglerna ändras vid fel tidpunkt kommer Alliansen att ställa dem till svars.

Man skulle kunna se det som ett slags handelsförsvarsmekanism för Hamnalliansen. Men varför kan vi inte ha ett system där Alliansen vill ändra hamnreglerna men PFC måste se till att de inte rör sig för fort? Det kan innebära att Alliansen tvingas vänta och se vad PFC har att säga. Det skulle vara den typen av styrningssystem som är både säkert och sunt. Det är bättre än ett regelverk som har godtyckliga regler.

Så Hamnalliansen kommer snart att inse att de har försatt sig i en prekär situation. Det är mycket viktigt att de behåller kontrollen över hamnen och affärsintressena. På så sätt kan de fortsätta arbeta tillsammans. Man kan tro att trycket på Hamnmyndigheten kommer att öka i takt med att fler hamnar går med i Alliansen. Men hamnfacket kommer att finnas där för att hålla regeringen och hamnintressena nöjda.

Detta är en bra sida hokus-pokus.se om näringslivet.